RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กระทรวงการต่างประเทศ

  ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  8 ชั่วโมงที่แล้ว
 • กรมราชทัณฑ์

  ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพานักงานธุรการปกิบัติการ (คนพิการ)

  13 ชั่วโมงที่แล้ว
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

  เมื่อวาน เวลา 18:25
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

  บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานคุณวุฒิปริญญาตรี

  เมื่อวาน เวลา 14:45
 • กรมทรัพยากรธรณี

  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักธรรีวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-26 กันยายน 2557

  เมื่อวาน เวลา 12:08
 • กรมบังคับคดี

  กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 8-26 กันยายน 2557

  เมื่อวาน เวลา 11:45
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  เมื่อวาน เวลา 11:15
 • กรมวิชาการเกษตร

  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  วันวันเสาร์ เวลา 14:23
 • กรมทรัพยากรณี

  ประกาศกรมทรัพยากรณี เรื่อง รับ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

  วันวันเสาร์ เวลา 12:32