RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนิติกร ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม พ.ศ. 2560

  11 ม.ค. 2560 09:40
 • เทศบาลนครขอนแก่น

  เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา

  07 ธ.ค. 2559 12:01
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวนรวม 20 อัตรา

  06 ธ.ค. 2559 11:15
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  29 พ.ย. 2559 11:26
 • กรมสรรพสามิต

  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป

  25 พ.ย. 2559 17:04
 • กองทัพภาคที่ 3

  กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 4 กรม 167 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2559

  21 พ.ย. 2559 10:08
 • สำนักงาน ก.พ.ร.

  สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559

  16 พ.ย. 2559 14:21
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2559

  16 พ.ย. 2559 11:00
 • สำนักงานศาลยุติธรรม

  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2559

  11 พ.ย. 2559 13:00