RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

  17 ชั่วโมงที่แล้ว
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  18 ชั่วโมงที่แล้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น จังหวัดอุดรธานี

  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น จังหวัดอุดรธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557

  22 ชั่วโมงที่แล้ว
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-26 กันยายน 2557

  22 ชั่วโมงที่แล้ว
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศคระพาณชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

  เมื่อวาน เวลา 10:22
 • บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

  บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค และ Call center จำนวนรวม 350 อัตรา

  เมื่อวาน เวลา 09:35
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และพนักงานรมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 107 อัตรา ครั้งที่ 2/2557

  12 ก.ย. 2557 10:47
 • สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

  สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่า ตำแหน่งงาน จ้างเหมาบริการ จำนวน 25 ตำแหน่ง 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กันยายน 2557

  12 ก.ย. 2557 10:15
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2557 จำนวน 24 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ วันที่ 11-19 กันยายน 2557

  12 ก.ย. 2557 10:01