RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  วันศุกร์ เวลา 16:27
 • กรมการจัดหางาน

  กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน ช่างเชื่อม ช่างประกอบ 212 อัตรา

  วันพฤหัสบดี เวลา 10:44
 • กรมการพัฒนาชุมชน

  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 43 ตำแหน่ง วันที่ 21-27 เม.ย. 58

  22 เม.ย. 2558 16:12
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

  22 เม.ย. 2558 16:04
 • กรมวิชาการเกษตร

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพีวิทยา)

  20 เม.ย. 2558 11:38
 • กรมวิชาการเกษตร

  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

  18 เม.ย. 2558 16:17
 • เทศบาลนครตรัง

  เทศบาลนครตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 68 อัตรา

  18 เม.ย. 2558 15:05
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  18 เม.ย. 2558 14:55
 • กรมศิลปากร

  กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 26 อัตรา

  18 เม.ย. 2558 14:43