RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมสรรพากร

  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวนรวม 103 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

  23 ชั่วโมงที่แล้ว
 • สำนักงาน กศน.กทม.

  สำนักงาน กศน.กทม. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559

  26 เม.ย. 2559 10:24
 • สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

  21 เม.ย. 2559 17:37
 • เทศบาลนครตรัง

  เทศบาลนครตรัง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ จำนวน 10 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2559

  20 เม.ย. 2559 10:46
 • สำนักงาน ป.ป.ท.

  สำนักงาน ป.ป.ท. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 50 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

  19 เม.ย. 2559 10:07
 • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกครูช่วยสอน ตำแหน่งครูพิเศษ จำนวน 9 สาขาวิชา 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-30 เมษายน 2559

  19 เม.ย. 2559 09:31
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม -11 เมษายน พ.ศ. 2559

  11 เม.ย. 2559 10:22
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559

  11 เม.ย. 2559 09:33
 • สำนักงบประมาณ

  สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ

  07 เม.ย. 2559 09:54