RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:NIDA (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา

  11 เม.ย. 2557 10:50
 • กองเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร

  ประกาศกองเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  11 เม.ย. 2557 10:23
 • กรมเจ้าท่า

  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน 2557

  11 เม.ย. 2557 10:13
 • กรมธนารักษ์

  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

  10 เม.ย. 2557 10:15
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานบริหารบุคคล รับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราขการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่ง วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2557

  10 เม.ย. 2557 10:04
 • กรุงเทพมหานคร

  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราขการกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 /2557

  09 เม.ย. 2557 09:44
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557

  09 เม.ย. 2557 09:35
 • การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งนายแพทย์ 7 จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต

  08 เม.ย. 2557 13:14
 • จังหวัดอุดรธานี

  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  08 เม.ย. 2557 12:40