RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมทางหลวง

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 www.doh.go.th

  23 ก.ย. 2559 13:28
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักบัญชี นักทรัพยากรบุคคล

  15 ก.ย. 2559 14:54
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 กันยายน พ.ศ. 2559

  15 ก.ย. 2559 14:40
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการ จำนวน 14

  07 ก.ย. 2559 11:04
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน พ.ศ. 2559

  26 ส.ค. 2559 09:58
 • เมืองพัทยา

  เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน หลายตำแหน่ง 145 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559

  22 ส.ค. 2559 15:13
 • กรมพัฒนาที่ดิน

  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 หน่วย 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2559

  22 ส.ค. 2559 15:01
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัวต์ป่า และพันธุ์พืช

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัวต์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2559

  19 ส.ค. 2559 14:46
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งบุคลากร สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม 2559

  16 ส.ค. 2559 10:04