RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมศุลกากร

  กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวนรวม 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 15 มกราคม พ.ศ. 2558

  เมื่อวาน เวลา 10:23
 • กรมศุลกากร

  กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวนรวม 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 15 มกราคม พ.ศ. 2558

  เมื่อวาน เวลา 10:23
 • กรมชลประทาน

  กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 ธันวาคม 2557

  วันอังคาร เวลา 11:39
 • กรมการท่องเที่ยว

  กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 14 มกราคม พ.ศ. 2558

  วันอังคาร เวลา 10:07
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต จำนวน 18 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558

  13 ธ.ค. 2557 10:10
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2557

  13 ธ.ค. 2557 10:06
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 16 มกราคม พ.ศ. 2558

  13 ธ.ค. 2557 10:00
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 450 อัตรา จำนวน 1-25 ธันวาคม 2557

  10 ธ.ค. 2557 11:13
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  10 ธ.ค. 2557 10:56