RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมประมง

  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  เมื่อวาน เวลา 15:49
 • กรมกำลังพลทหาร

  ประกาศกรมกำลังพลทหาร เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย

  วันศุกร์ เวลา 17:56
 • กรมการแพทย์

  ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

  วันศุกร์ เวลา 17:42
 • กรมหม่อนไหม

  ประกาศกรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  วันศุกร์ เวลา 10:10
 • กรมการแพทย์

  ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  วันพฤหัสบดี เวลา 18:39
 • อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2558

  วันพฤหัสบดี เวลา 11:04
 • กรมประมง

  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  วันพฤหัสบดี เวลา 10:40
 • บริษัท TOT-OS

  บริษัท TOT-OS รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานด้านช่าง ไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ่านวน 22 คน และไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จ่านวน 278 คน รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

  วันพฤหัสบดี เวลา 10:17
 • กรมปศุสัตว์

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์

  25 มี.ค. 2558 16:14