RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  8 ชั่วโมงที่แล้ว
 • สำนักงาน ป.ป.ช.

  สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 24 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2558

  13 ชั่วโมงที่แล้ว
 • กรมศิลปากร

  ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2558

  วันวันเสาร์ เวลา 10:04
 • กรมอนามัย

  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ)

  วันวันเสาร์ เวลา 09:51
 • จังหวัดปัตตานี

  ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

  23 ม.ค. 2558 10:32
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  22 ม.ค. 2558 18:30
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

  22 ม.ค. 2558 11:28
 • กรมประมง

  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  22 ม.ค. 2558 10:37
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ 600 อัตรา ตำแหน่งพนักงานการเงิน 1,100 อัตรา รวม 1,700 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 มกราคม 2558

  21 ม.ค. 2558 13:28