RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  23 ชั่วโมงที่แล้ว
 • สถาบันนิติวิทยาศาตร์

  ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  วันศุกร์ เวลา 10:56
 • กรมการแพทย์

  ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  วันศุกร์ เวลา 10:29
 • กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

  วันศุกร์ เวลา 10:24
 • เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 1-3 จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24 พฤศจิกายน 2557

  วันศุกร์ เวลา 10:12
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์

  21 ต.ค. 2557 18:05
 • กองทัพอากาศ

  ประกาศคระกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  21 ต.ค. 2557 10:42
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

  21 ต.ค. 2557 10:25
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  20 ต.ค. 2557 13:23