RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์

  วันอังคาร เวลา 18:05
 • กองทัพอากาศ

  ประกาศคระกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  วันอังคาร เวลา 10:42
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

  วันอังคาร เวลา 10:25
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  วันจันทร์ เวลา 13:23
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  18 ต.ค. 2557 16:52
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

  ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  18 ต.ค. 2557 10:43
 • กรมการจัดหางาน

  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  17 ต.ค. 2557 11:19
 • กรมการจัดหางาน

  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  17 ต.ค. 2557 11:19
 • ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ

  ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯและลูกจ้างชั่วคราว

  17 ต.ค. 2557 10:43