RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ส่วนกลาง 8 ตำแหน่ง ส่วนภูมิภาค 72 ตำแหน่ง

  วันศุกร์ เวลา 14:47
 • สภากาชาดไทย

  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 6 อัตรา

  วันศุกร์ เวลา 10:07
 • กรมทางหลวงชนบท

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

  วันศุกร์ เวลา 09:30
 • กรมควบคุมโรค

  ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

  วันพฤหัสบดี เวลา 14:55
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

  วันพฤหัสบดี เวลา 14:32
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เปิดรับสมัครพนักงานโครงการ ตำแหน่งผู้ชำนาญการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 1 อัตรา

  วันพฤหัสบดี เวลา 13:56
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2558

  01 ก.ค. 2558 10:40
 • เทศบาลนครนนทบุรี

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2558

  01 ก.ค. 2558 10:28
 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 21 ตำแหน่ง 251 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2558

  01 ก.ค. 2558 10:20