RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมสรรพากร

  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 128 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม 2560

  03 มี.ค. 2560 11:24
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-24 มีนาคม พ.ศ. 2560

  03 มี.ค. 2560 11:15
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  02 มี.ค. 2560 09:38
 • กรมการขนส่งทางบก

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-30 มีนาคม พ.ศ. 2560

  02 มี.ค. 2560 09:16
 • กรมทางหลวง

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

  17 ก.พ. 2560 10:28
 • สำนักงาน ป.ป.ช.

  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

  17 ก.พ. 2560 09:57
 • กรมสรรพสามิต

  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานรชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต

  16 ก.พ. 2560 09:48
 • กรมปศุสัตว์

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

  10 ก.พ. 2560 09:37
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา

  07 ก.พ. 2560 09:07