RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 2 ตำแหน่ง

  6 ชั่วโมงที่แล้ว
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล โดยสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557 - 1 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

  7 ชั่วโมงที่แล้ว
 • สภากาชาดไทย

  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 2 อัตรา

  8 ชั่วโมงที่แล้ว
 • สภากาชาดไทย

  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 5 อัตรา

  8 ชั่วโมงที่แล้ว
 • กรมทางหลวงชนบ

  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธา

  10 ชั่วโมงที่แล้ว
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

  10 ชั่วโมงที่แล้ว
 • หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์มัธยม จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  10 ชั่วโมงที่แล้ว
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  รับสมัคร ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ สังกัดหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  10 ชั่วโมงที่แล้ว
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  11 ชั่วโมงที่แล้ว