RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมทางหลวง

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอนเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 ก.ค. 2559

  15 ก.ค. 2559 14:39
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  11 ก.ค. 2559 10:38
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกาศรายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 กรกฏาคม 2559

  29 มิ.ย. 2559 10:26
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 กรกฏาคม 2559

  22 มิ.ย. 2559 13:31
 • สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.)

  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

  02 มิ.ย. 2559 09:04
 • สถาบันการบินพลเรือน

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559

  31 พ.ค. 2559 10:44
 • กรมที่ดิน

  กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

  27 พ.ค. 2559 11:43
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 230 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2559

  19 พ.ค. 2559 09:49
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

  16 พ.ค. 2559 10:56