RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รร.นรต. ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2558

  29 ก.ค. 2558 09:42
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

  29 ก.ค. 2558 09:35
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

  28 ก.ค. 2558 10:08
 • กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล

  กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2558 ทั้ง ช ญ จำนวน 15 ตำแหน่ง 37 อัตรา

  28 ก.ค. 2558 09:59
 • อบจ.พิษณุโลก

  อบจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 สิงหาคม 2558

  27 ก.ค. 2558 11:16
 • การประปาส่วนภูมิภาค

  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 28 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2558

  24 ก.ค. 2558 10:48
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

  23 ก.ค. 2558 10:11
 • กรมการแพทย์

  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558

  23 ก.ค. 2558 09:54
 • สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง

  22 ก.ค. 2558 10:11