RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน พ.ศ. 2559

  วันศุกร์ เวลา 09:58
 • เมืองพัทยา

  เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน หลายตำแหน่ง 145 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559

  22 ส.ค. 2559 15:13
 • กรมพัฒนาที่ดิน

  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 หน่วย 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2559

  22 ส.ค. 2559 15:01
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัวต์ป่า และพันธุ์พืช

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัวต์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2559

  19 ส.ค. 2559 14:46
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งบุคลากร สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม 2559

  16 ส.ค. 2559 10:04
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข ทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 246 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25-31 สิงหาคม 2559

  11 ส.ค. 2559 13:05
 • กรมวิชาการเกษตร

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานประจำห้องทดลอง เขต 8

  04 ส.ค. 2559 13:26
 • คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน รับสมัครสอบเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 วิชาเอก ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559

  04 ส.ค. 2559 13:16
 • กรมทางหลวง

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอนเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 ก.ค. 2559

  15 ก.ค. 2559 14:39