RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

  บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 18 กันยายน 2558

  เมื่อวาน เวลา 13:50
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 33 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2558

  เมื่อวาน เวลา 10:33
 • กรมเจ้าท่า

  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2558

  เมื่อวาน เวลา 10:19
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-23 กันยายน พ.ศ. 2558

  เมื่อวาน เวลา 09:47
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายสิบตำรวจสายอำนวยการ จำนวน 1,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 ตุลาคม 2558

  วันพฤหัสบดี เวลา 09:25
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 3 ตำแหน่ง

  วันพุธ เวลา 14:24
 • กรมศิลปากร

  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 กันยายน พ.ศ. 2558

  วันพุธ เวลา 14:20
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 สิงหาคม 2558

  22 ส.ค. 2558 10:30
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1- 7 กันยายน 2558

  22 ส.ค. 2558 10:11