RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • ศาลแขวงพระนครใต้

  สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงาานแปล (ภาษาอังกฤษ)

  เมื่อวาน เวลา 14:34
 • โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

  โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครสอบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 45 อัตรา

  เมื่อวาน เวลา 10:56
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 46 อัตรา

  วันจันทร์ เวลา 12:52
 • กรมการปกครอง

  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ)

  วันอาทิตย์ เวลา 08:56
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เปิดรับสมัคร พนักงานโครงการ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 1 อัตรา

  วันอาทิตย์ เวลา 08:30
 • กรมราชทัณฑ์

  กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน

  27 ก.พ. 2558 18:34
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมครัสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล(คนพิการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  27 ก.พ. 2558 18:22
 • จังหวัดราชบุรี

  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  27 ก.พ. 2558 10:09
 • กรมการทหารช่าง

  กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 100 อัตรา

  27 ก.พ. 2558 09:59