RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กรมสรรพสามิต

  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษาปฏิบัติการ

  7 ชั่วโมงที่แล้ว
 • จังหวัดตาก

  ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  10 ชั่วโมงที่แล้ว
 • กรมปศุสัตว์

  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  เมื่อวาน เวลา 10:27
 • กรมประชาสัมพันธ์

  ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

  เมื่อวาน เวลา 10:16
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

  เมื่อวาน เวลา 10:03
 • กรมราชทัณฑ์

  ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

  วันจันทร์ เวลา 12:22
 • กรมชลประทาน

  กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-25 ธันวาคม 2557

  วันจันทร์ เวลา 11:01
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส และผู้สูงอายุ

  ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส และผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  วันวันเสาร์ เวลา 10:52
 • กรมประมง

  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  20 พ.ย. 2557 11:22